Gastouderopvang

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang in huiselijke kring waarbij kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De opvang kan bij de gastouder zijn of bij u thuis.

Wat is een gastouder?
Een gediplomeerde gastouder voldoet aan alle wettelijke eisen die in de Wet Kinderopvang zijn vastgelegd. Een gastouder is een vast en vertrouwd persoon die kinderen in een rustige en kleinschalige omgeving opvangt. Het is bij bepaalde gastouders zelfs mogelijk om ’s nachts of in het weekend opvang af te nemen. De gastouder werkt als zelfstandige en in overleg met de ouders wordt een uurtarief bepaald.

Waarom een gastouder?
Veel ouders kiezen bewust voor een gastouder omdat ze het belangrijk vinden dat hun kind in een huiselijke sfeer wordt opgevangen. Deze vorm van opvang is zo aantrekkelijk omdat een gastouder meer individuele aandacht aan het kind kan bieden.

Een voordeel is ook dat een gastouder over het algemeen betaalbaarder en flexibeler is dan een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (BSO). Gastouderopvang is gemiddeld zelfs 20% goedkoper dan andere vormen van kinderopvang. Steeds meer ouders kiezen dan ook bewust voor gastouderopvang in plaats van een kinderdagverblijf of BSO.

Vereisten gastouder
Gastouderschap is een professionele vorm van kinderopvang waaraan kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld. Zo dient de gastouder over een relevant diploma en over een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat gericht op kinderen te beschikken. Daarnaast dient de gastouder geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Een gastouder moet communicatief vaardig zijn en op een integere manier met ouder en kind omgaan. Verder moet de gastouder op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan en het protocol kindermishandeling. Tevens moet niet alleen de gastouder maar ook eventuele huisgenoten van 18 jaar of ouder en structureel aanwezigen ingeschreven staan in het Persoonsregister.

Tarieven
De kosten voor kinderopvang bij een gastouder bestaan uit opvangkosten van de gastouder en bemiddelingskosten van het gastouderbureau.

Het tarief dat gastouders hanteren is afhankelijk van waar de opvang plaatsvindt. De opvang kan bij de gastouder plaatsvinden of bij de ouders thuis.

Opvang bij gastouder
Gastouders die in hun huis kinderen opvangen zijn vrij om een eigen uurtarief te bepalen. In overleg met de ouders wordt een vergoeding per kind per uur afgesproken. Een gangbaar uurtarief is tussen de € 5,- en €5,50 per uur, dit is afhankelijk van de opvangdagen. Zo geldt voor flexibele opvang in het weekend of in avonduren meestal een ander uurtarief.

Sommige gastouders hanteren een hoger uurtarief bijvoorbeeld op basis van hun opleidingsniveau, werkervaring of het bieden van extra diensten zoals een Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma.
Opvang in uw eigen huis
Het wettelijke minimumloon voor een gastouder aan huis van 18 jaar of ouder is € 11,00 bruto per uur. Dit uurtarief is ongeacht het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Het uurtarief wordt in overleg met de gastouder afgesproken.

De Regeling Huispersoneel houdt in dat u maximaal 3 dagen per week een gastouder aan huis mag hebben. Ingeval de opvang aan huis op meer dan 3 dagen per week plaatsvindt bent u wettelijk verplicht om de gastouder in dienst te nemen.

Bemiddelingskosten
Naast het uurtarief van de gastouder betaalt u bureaukosten aan het gastouderbureau. Deze bemiddelingskosten zijn voor maximaal 2 kinderen; volgende kinderen zijn gratis. Wij hanteren minimale en maximale bureaukosten per maand. De vergoeding aan het gastouderbureau gaat pas in vanaf het moment dat de gastouder opvang verleend.

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van geregistreerde kinderopvang. Het bedrag aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt voor maximaal 230 uur per kind per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Uiteindelijk gaat het er voor u om wat de kosten van de opvang zijn na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Door de proefberekening kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst in te vullen kunt u zelf berekenen op hoeveel toeslag u recht heeft.

Op zoek naar een gastouder?
Bent u geïnteresseerd in gastouderopvang, meld u dan vrijblijvend aan middels ons online inschrijfformulier. Wij nemen vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.