Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

De overheid wil dat gesubsidieerde gastouderopvang alleen wordt uitgevoerd door erkende gastouders zodat de kwaliteit wordt gewaarborgd. Daarom zijn alleen erkende gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) opgenomen.

Iedere kinderopvangvoorziening (zowel gastouderbureau als gastouder) in het LRKP-register heeft een uniek registratienummer. Deze voorzieningen worden pas in het landelijk register opgenomen na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.

Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag moet dit nummer door de ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Ouders komen alleen voor kinderopvangtoeslag in aanmerking als ze gebruik maken van een gastouderbureau die in het LRKP staat geregistreerd.

Registratieprocedure
Wanneer u als gastouder nog niet in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen bent geregistreerd, dan meldt Gastouderbureau van Twente u bij de gemeente aan voor opname in het LRKP. De registratieprocedure kan 8 tot 10 weken in beslag nemen, dit verschilt per gemeente.

LRKP nummer opzoeken

U kunt het LRKP nummer van uw gastouder op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen opzoeken zodat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.