Service

Wat hebben wij te bieden met ons gastouderbureau

Pedagogisch

 • Wij hebben een pedagogisch beleidsplan
 • Ondersteuning voor vraag- en gastouders bij pedagogische vragen

Persoonlijk

 • Wij bemiddelen bij conflicten tussen vraag- en gastouders
 • Wij brengen twee keer per jaar een huisbezoek bij de gastouder
 • Wij hebben minimaal één keer per jaar contact met de vraagouder
 • Wij beschikken over een groot bestand aan gastouders

Veiligheid

 • Voorafgaand aan de bemiddeling vragen wij een VOG van de gastouder en haar volwassen huisgenoten
 • Elk jaar vind er een risico-inventarisatie plaats van de opvangplek
 • Jaarlijks ook dezelfde inventarisatie met het oog op gezondheid
 • Wij geven informatie en advies over veiligheid en gezondheid
 • Wij bieden gratis kinder-EHBO-cursussen aan

Administratief

 • Het urenregistratieformulier voor gastouders kunt u vinden op onze website
 • Wij handelen facturen en declaraties elke maand af op basis van de ingeleverde uren
 • Wij zorgen er voor, dat de gastouder binnen vijf werkdagen betaald wordt
 • Wij verzorgen de jaaropgave voor zowel de vraag- als gastouder
 • Wij houden u op de hoogte van belastingzaken
 • Wij melden de gastouder aan bij het Landelijk Register Kinderopvang

En verder

 • Wij vinden persoonlijk contact erg belangrijk
 • Wij houden u van alle ontwikkelingen in de gastouderopvang op de hoogte via nieuwsbrieven en via onze website voor de laatste informatie
 • Wij zijn goed bereikbaar via de telefoon en mail
 • Wij hebben een intern – en extern klachtenreglement
 • Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie