Oudercommissie

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie voor elk gastouderbureau verplicht.
De Oudercommissie heeft adviesrecht op diverse punten, waaronder het pedagogisch beleid, en kan adviseren ten aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit van de gastouderopvang of het gastouderbureau.
De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de Oudercommissie en aan het regelement van deze commissie.
Eisen en regelement kunt u opvragen bij Gastouderbureau van Twente.

Gastouderbureau van Twente vindt het belangrijk dat ouders een stem hebben bij belangrijke onderwerpen die te maken hebben met de opvang van het/de kind(eren). Onze oudercommissie bestaat op dit moment uit drie enthousiaste vraagouders, die op zoek zijn naar uitbreiding van de oudercommissie met 2 of 3 vraagouders. Graag stellen zij zich aan u voor:

Judith
Toen ik circa 8 jaar geleden een oproep zag staan in de nieuwsbrief van het gastouderbureau om plaats te nemen in de Oudercommissie, leek me dit goed om te gaan doen. Het is belangrijk om mee te denken met het gastouderbureau, samen met enkele andere ouders. Het blijkt momenteel een roerige tijd voor de kinderopvang. We vergaderen drie keer per jaar. We worden als Oudercommissie in de praktijk nog niet vaak benaderd door gast- of vraagouders met vragen of punten om in te brengen in de Oudercommissie, maar we staan hier natuurlijk wel voor open. Dus heeft u onderwerpen die u wilt bespreken: laat het ons weten!

Rianne
Ik ben Rianne van ’t Hullenaar, moeder van een zoon van 8 jaar. Ik maak ook al acht jaar gebruik van het GOB en onze zoon is al acht jaar bij dezelfde gastouder. Overigens nu alleen nog na schooltijd. Dit bevalt goed.
Ik werk bij de gemeente Enschede.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkeling en opvang van mijn zoon. Daarom ben ik lid van de OR en MR van de basisschool waarop mijn zoon zit, maar ook van de oudercommissie van het Gastouderbureau. Op deze manier kan ik invloed uitoefenen en probeer ik een steentje bij te dragen.

Kirsten
Mijn naam is Kirsten ter Halle en ik ben moeder van twee schoolgaande zoons. Vanaf jonge leeftijd gaan ze naar een gastouder via Gastouderbureau van Twente en dat bevalt nog altijd heel goed.
Ik ben het nieuwste lid van de Oudercommissie. Deze commissie staat wat verder van je kind af dan wanneer je ze bijvoorbeeld in de klas helpt. Maar omdat dit toch een belangrijke basis is voor de opvang, ben ik aangehaakt.
De vergaderingen zijn prettig en behalve de voorbereiding per vergadering kost de Oudercommissie je niet zo veel tijd

Heeft u vragen aan de Oudercommissie of wilt u met hen in contact komen, bel of mail met het Gastouderbureau.