Kenmerken gastouderopvang

Kenmerken van gastouderopvang

Een gastouder is iemand

 • die het leuk vindt om met kinderen om te gaan;
 • die ruime ervaring heeft met kinderen;
 • die 18 jaar of ouder is;
 • die in het bezit is van een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma;
 • die in het bezit is van een door de minister aangewezen EHBO-certificaat gericht op kinderen;
 • die in het bezit is van een verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) evenals haar volwassen huisgenoten;
 • die verantwoordelijk is voor haar eigen kinderen, deze staan niet onder toezicht.
 • die Nederlands spreekt tijdens de opvang;
 • die samen met ons de risico-inventarisatie (RIE) uitvoert op het gebied van veiligheid en gezondheid;
 • die een ongevallenregistratie invult als daar aanleiding voor is;
 • die telefonisch bereikbaar is tijdens de opvang;
 • die op de hoogte is van het pedagogisch beleidsplan van het Gastouderbureau van Twente en ook handelt volgens deze pedagogische uitgangspunten;
 • die op de hoogte is van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling;
 • die tenminste 5 uur per week beschikbaar is.